Kaikesta Evolvitin toiminnasta tulee tunne, että he aivan todella haluavat tarjota meille parasta mahdollista palvelua.

- Tero Saarinen, LähiTapiola

Simcorp-ylläpitotiimi, kirstunvartijan tärkein apulainen

Olli Nieppola, Elo

Olli Nieppola, Elo

Finanssitoimialalla liiketoiminta ja teknologia ovat erottamaton parivaljakko. Tämä korostuu erityisesti finanssitalon sijoitusomaisuuden hallintaan keskittyvissä tietojärjestelmissä. Evolvit on erikoistunut muiden finanssialan tietojärjestelmien ohella myös suomalaisten finanssitalojen suosiman pohjoismaisen salkunhallintajärjestelmän, Simcorpin, ylläpitopalveluun. Kriittisen tärkeän järjestelmän ylläpitotyö edellyttää erityisasiantuntemusta ja kykyä palvella asiakkaita joustavasti.

Finanssialan tietojärjestelmiin kohdistuu suuria vaatimuksia: toimintavarmuuden ja turvallisuuden lisäksi toimialan nopea muutostahti asettaa haasteitaan järjestelmille. Alan liiketoiminnan muutokseen vaikuttaa kaikkialla yleistyvän digitalisaation ohella myös finanssialan lisääntyvä viranomaissääntely. Tietojärjestelmille tämä luo haasteen esimerkiksi raportoinnin vaatimien erilaisten liittymien rakentamisen vuoksi. Uusien toiminnallisuuksien menestyksellinen rakentaminen ja järjestelmien muu ylläpitotyö edellyttävätkin teknisen osaamisen lisäksi myös finanssialan liiketoiminnan tarpeiden tuntemusta Evolvitin kaltaiselta kumppanilta.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo: kriittisen järjestelmän ylläpidon ulkoistus tuo turvaa

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon Olli Nieppola toimii itsekin yhdistävänä linkkinä tietojärjestelmän ja liiketoiminnan välissä toimiessaan Elon Simcorp-järjestelmän pääkäyttäjänä ja vastatessaan sen kehityksestä. Järjestelmä on kriittisen tärkeä Elon toiminnalle:

–Simcorp-järjestelmä on sijoittajatoiminnan perusjärjestelmänä finanssitalon toiminnan edellytys. Selviäisimme ehkä tunteja ilman järjestelmää, mutta emme päiviä, Nieppola sanoo.

Simcorp on hyvin erityinen järjestelmä, ja vaatii asiantuntemusta ylläpitoon ja kehitykseen liittyvissä tehtävissä. Siksi Elo on ulkoistanut ylläpitopalvelun Evolvitille.

–Paitsi vuosittaisen järjestelmäpäivityksen, joka tulee Simcorpin kehitystyön tuloksena, olemme ulkoistaneet myös muun, eli liiketoimintamme tarpeesta lähtevän ylläpitotyön Evolvitille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi muuta kehitystyötä ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkomista. Meillä itsellämme ei olisi mahdollista pitää riittävää osaamista sisäisesti ja kumppanuus Evolvitin kanssa tuo meille toimintavarmuutta, Nieppola kertoo.

Elo on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyön sujumiseen ja mutkattomaan kommunikointiin Evolvitin asiantuntijoiden kanssa.

–Nähdäksemme Evolvitilla ei ole kilpailijaa Simcorp-ylläpidon saralla Suomessa ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja asiantuntemukseen, jota Evolvit meille tarjoaa, Nieppola sanoo.

Vakuutusyhtiö LähiTapiola: ylläpidon monipuoliset tehtävät

Tero Saarinen, LähiTapiola

Tero Saarinen, LähiTapiola

Myös LähiTapiola-konsernin varainhoidon ja vakuutusyhtiön arvopaperiomaisuutta hallinnoidaan Simcorp-järjestelmän avulla. Tämä noin 10 miljardin euron omaisuus on merkittävä sekä konsernin tuloksenmuodostuksen kannalta että yhteiskunnallisesti, ja sen Evolvitille ulkoistettuun ylläpitoon liittyykin merkittävä vastuu ja lukuisia erilaisia tehtäviä.

–Käytännössä Evolvit valvoo jatkuvasti, että järjestelmämme toimii. Ylläpitoon kuuluu valvonnan lisäksi myös erilaiset kehitysprojektit, kuten toiminnallisuuksien ja liittymien käyttöönotto, yhteydenpito Simcorpin kanssa sekä luonnollisesti vuosittaiset versiopäivitykset, kertoo LähiTapiolan Simcorp-järjestelmästä vastaava Tero Saarinen.

Simcorp-järjestelmän tehokas ylläpito vaatiikin sekä asiantuntemusta että kykyä nopeaan reagointiin ylläpidon tehtävissä.

–Usein Evolvit havaitsee ennen meitä esimerkiksi vikatilanteet ja yhteydenpito heidän kanssaan on vaivatonta. Kaikesta Evolvitin toiminnasta tulee tunne, että he aivan todella haluavat tarjota meille parasta mahdollista palvelua. Erityisesti arvostamme sitä, että Evolvitin asiantuntijat ymmärtävät toimintaamme ja erityistarpeitamme järjestelmälle. Toivommekin yhteistyön heidän kanssaan jatkuvan pitkään, Saarinen sanoo.

Lisätietoa:

Harri Inkinen
Director, Financial Technology

040 828 9980
harri.inkinen@evolvit.fi

Jaa tämä artikkeli: