Evolvitin tiimi piti projektin esimerkillisesti kuosissaan. Pystyimme koko projektin ajan keskittymään täysillä omaan ydintekemiseemme.

- Attendon työterveyspalvelujen liiketoiminnan vetäjä Annu Voutilainen

Evolvit rakensi Attendolle Qlik Sense -raportoinnin Acuteen

Terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yritys Attendon kymmenet tuhannet työterveyshuollon loppuasiakkaat Suomessa saavat entistä parempaa palvelua Evolvitin rakentaman Acute-potilasjärjestelmään liitetyn Qlik Sense -raportoinnin ja tiedolla johtamisen ratkaisun myötä. Attendo tarjoaakin nyt yritysasiakkailleen yhtenäisen ja automatisoidun työterveysraportoinnin. Evolvitin vahva asiantuntemus työterveyspalvelujen alalta teki tietojärjestelmäprojektista sujuvan ja tehokkaan kokonaisuuden.

Pohjoismaiden suurimmalla terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yrityksellä Attendolla on Suomessa 7750 työntekijää ja yksiköitä on valtakunnallisesti noin 250. Työterveyshuollossa Attendolla on Suomessa tuhansia asiakasorganisaatioita, joissa työskentelee yhteensä kymmeniä tuhansia työterveyshuollon loppuasiakkaita, eli työntekijöitä. Tarjotakseen työterveyshuollon asiakkaille parasta mahdollista palvelua Attendo halusi rakentaa tiedolla johtamisen järjestelmän, jossa raportoinnin kautta voidaan esimerkiksi tuoda näkyville työterveyteen liittyviä riskejä ennakoivasti.

–Järjestelmässä yhdistyvät sekä asiakkaidemme kannalta läpinäkyvä tiedolla johtaminen ja raportointi, työterveystiimimme lääkärien ja hoitajien tehostunut tiedon saanti, kliinisen työn nopeutuminen, sekä johtamisen kannalta entistä kattavampi näkymä Attendon työterveysliiketoimintaan. Kaikkien meidän työmme tehostuu uuden järjestelmän myötä, kertoo Attendon työterveyspalvelujen liiketoiminnan vetäjä Annu Voutilainen.

Evolvit auttoi Attendoa

Työterveydenhuollon tiedolla johtaminen tehostaa toimintaa, kertoo Attendon työterveyspalvelujen liiketoiminnan vetäjä Annu Voutilainen.

Uusi järjestelmä onkin kerännyt kiitosta Attendon yritysasiakkailta, joille automatisoitu raportointi tuo ajantasaista hyödyllistä tietoa oman toiminnan kehittämiseen. Näin Attendon suhde asiakkaisiin tiivistyy ja syvenee.

–Kiitosta järjestelmä on saanut myös omassa organisaatiossamme. Järjestelmää käyttää päivittäisessä työssään noin 200 työntekijäämme organisaatiomme eri tasoilla. Uusi järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen, se on kuin aivan mikä tahansa nettisivu, eikä vaadi erityistä opettelua, Voutilainen sanoo.

Evolvitin toimialaosaaminen merkittävässä roolissa onnistumisessa

Evolvitin ja Attendon yhteistyö alkoi laajemmasta Attendon kilpailutuksesta, jonka myötä Evolvitin osaaminen työterveydenhuoltoalasta sekä Acute-potilastietojärjestelmästä ja Qlik Sense -raportointityövälineestä nousivat esiin.

–Evolvitin referenssit olivat erittäin vakuuttavia ja toimialaosaaminen oli niin vahvaa, että käytännössä teimme avaimet käteen -sopimuksen, jossa oma organisaatiomme kuormittui hyvin vähän projektin aikana. Emme myöskään tarvinneet esimerkiksi ulkopuolista konsulttia johtamaan projektia, vaan Evolvitin tiimi piti projektin esimerkillisesti kuosissaan. Pystyimme koko projektin ajan keskittymään täysillä omaan ydintekemiseemme, kertoo Voutilainen.

–Lisäksi kiitoksen ansaitsee Evolvitin tiimin kyky puhua asiakkaan kieltä, jonka vuoksi heidän kanssaan päätöksenteko projektin eri vaiheissa oli erittäin sujuvaa. Kokemukseni mukaan teknistä osaamista ohjelmistotaloilla Suomessa riittää, mutta kyky kommunikoida asiakkaan kanssa on hyvin harvinainen taito, Voutilainen päättää.

 

Lisätietoa:Jaa tämä artikkeli: